Mathkonst

Matematisk programvara. Matematisk forskning. Matematisk utbildning. Tvalx produkter.

 

ρ (θ) = 6cos(2θ) med första och andra derivata:

rho (theta) =6cos (theta)

 

 

ρ (θ) = 9sin (3θ) och ρ (θ) = -9sin (3θ):

x=cos (7tau) och y=sin (5tau)

 

 

Variationer av sin(5θ):

=sin för rho (theta) (5theta)

 

 

x = cos(7τ) och y = sin(5τ)

x=cos (7tau) och y=sin (5tau)

 

 

x = cos(7τ) och y = sin(11τ)

x=cos (7tau) och y=sin (11tau)

 

 

 

x = 5cos(τ) +3cos(7τ) och y = 5sin (τ) +3sin (7τ)

x=5cos (tau) +3cos (7tau) och y=5sin (tau) +3sin (7tau)

 

 

 

x = 5cos(τ) +3sin (7τ) och y = 5sin (τ) +3cos(7τ)

x=5cos (tau) +3sin (7tau) nad y=5sin (tau) +3cos (7tau)

 

 

© Tvalx 2008

Tvalx logo